100% ανακυκλώσιμη συσκευασία

Κερδίστε με τον σωστό σχεδιασμό!

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στρατηγική για τη Βιώσιμη ανάπτυξη

Η βιωσιμότητα αποτελεί τον πυρήνα του σκοπού μας που είναι ο Επαναπροσδιορισμός της συσκευασίας για έναν κόσμο που αλλάζει. Η νέα μας στρατηγική για τη βιωσιμότητα «Now and Next» εστιάζει στις προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουμε σήμερα, καθώς και σε εκείνες που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές γενιές.

Ανακαλύψτε περισσότερα