Нашата стратегия за устойчивост " За сега и за бъдещето"

Светът се променя много бързо, а потребителите са все по-взискателни към продуктите и услугите, които купуват. В същото време има очакване към всички компании да намалят радикално въздействието си върху природния свят и, където е възможно, да създадат положително влияние върху хората и планетата.

Устойчивостта е в сърцето на нашия бизнес модел и е в ядрото на нашата цел: Преоткриваме опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят. Горди сме със стартирането на новата ни стратегия за устойчивост „За сега и за бъдещето “, фокусирана върху предизвикателствата за устойчивост, с които се сблъскваме днес, както и тези, които ще окажат влияние върху бъдещите поколения.

Нашата стратегия за устойчивост „За сега и за бъдещето “е фокусирана върху затваряне на цикъла на кръговата икономика чрез подобряване на конструкциите на опаковките, опазване на природните ресурси чрез максимално използване на всяко едно влакно, намаляване на отпадъците и замърсяването чрез решения от кръговата икономика и обучение на хората да бъдат лидери в промяната към кръгова икономика.

Нашите основни цели за устойчивост

 

Поставяне на устойчивостта в основата

Стратегия за устойчивост
Поставяне на устойчивостта в основата

За сега…

Ние работим с клиентите ни за разработване на решения от кръговата икономика, които постигат повече с по-малко ресурси, имат минимално въздействие върху околната среда и отговарят на променящите се очаквания на потребителите

  • До 2023г ще преминем към производство на опаковки, които са 100% за многократна употреба или рециклируеми 
  • До 2025г ще оптимизираме употребата на влакна за индивидуални вериги на доставка в 100% от нашите решения за опаковане
  • До 2025г  ще премахнем 1 млрд. бр. проблемни  пластмасови опаковъчни елементи от магазинната мрежа, ще намалим броя на камионите по пътищата с 250 000 и ще работим в посока замяна на трудно рециклируемите опаковки
  • До 2025г ще ангажираме с кръговата икономика всеки колега

За бъдещето...

Ние ще работим с партньорите ни за разработване на изцяло кръгови стратегии-от конструирането на опаковките до производството им и от входящите суровини до рециклирането, оказвайки положително въздействие върху нашия променящ се свят

  • Целта ни е до 2030г всички произвеждани от нас опаковки да бъдат рециклирани или повторно използвани
  • Целта ни е до 2030г да оптимизираме всяко влакно във всяка верига на доставки
  • Целта ни е до 2030г да се използват опаковане и рециклиране, които да подкрепят кръговата икономика чрез замяна на проблемни пластмаси и елиминиране на отпадъците от потребителски опаковки
  • До 2030г ще ангажираме 5 милиона млади хора с кръговата икономика и кръгов начин на живот

Ще продължим да намаляваме въглеродните емисии и да се грижим за биоразнообразието на нашите гори

  • До 2025г. ще защитим горите и биоразнообразието навсякъде, където има Ди Ес Смит фабрика
  • Научнообоснована цел за 2030г., която изисква поне 40% намаление на въглеродните емисии на тон продукция в сравнение с 2019г. и постигане на нулеви нетни емисии до 2050г.

Винаги...

И както винаги, хората са основата на нашия успех и и за нас е приоритет тяхното здраве, безопасност, благополучие и принос към обществото.

За сега и за бъдещето

Нашата стратегия за изграждане на по-устойчив свят.

Изтеглете PDF формат

PDF 1,4 MB

Изберете устойчиви продукти за опаковане или научете повече за това как нашата нова стратегия може да бъде от полза за Вашия бизнес